LEJE & BOLIG

Lejeret og erhvervslejeret

Et lejeforhold kan byde på konflikter mellem lejer og udlejer om for eksempel størrelsen af huslejen, om opsigelse eller ophævelse af lejemålet pga. lejerens og/eller dennes børns adfærd, om problemer med nabostøj og meget andet.

Vi tilbyder rådgivning inden for lejeret på baggrund af mange års erfaring på området samt bistår især lejere i boligretssager.

Andelsboligret

Vi fører sager for andelshavere, herunder bl.a. fejl og mangler især ved badeværelser samt sager om prisfastsættelse i forbindelse med overdragelse af andele.

Entrepriseret

I forbindelse med byggeprojekter er det vigtigt at rådføre sig med fagfolk, der har kendskab til byggeprocesser.

Vi har stor erfaring med entrepriseforhold og kan derfor være behjælpelig allerede i den indledende fase og ved kontrakternes udformning.

Vi rådgiver om såvel entrepriseforhold som køb og salg af fast ejendom og de problemstillinger, der er beslægtet hermed.

Boligkøb

Når man skal købe hus eller ejerlejlighed er der mange forhold, der skal undersøges, før man underskriver købsaftalen.

Vi hjælper fra start til slut og sikrer en tryg bolighandel.