d
Follow us

ADVOKAT STIG LYNGHØJ NIELSEN

Advokat Stig Lynghøj Nielsen er beskikket af Civilstyrelsen i Danmark og registreret i Advokatsamfundet, som han er en del af.

Advokatfirmaet er en enkeltmandsvirksomhed cvrnr. 14780289

Der er tegnet ansvarsforsikring efter de regler som Advokatsamfundet har fastsat i selskabet HDI.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Eventuel tvist afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. Der henvises endvidere til
forretningsbetingelserne.

Advokat Stig Lynghøj Nielsen har retssager som hovedarbejdsområde.

Han fører især retssager ved By- og Landsret, for privat personer som har retshjælp via deres forsikring eller fri proces.

Fra sin tid som anklager har Stig Lynghøj Nielsen også erfaring med straffesager – hos ham er du ikke bare et nummer.

Advokat Stig Lynghøj Nielsen rådgiver om familie- og arveretlige forhold, og har som sin spidskompetence behandling af dødsboer.

Han adminstrerer også fonde, bl.a. Antikvar Julius Petersens hjælpefond og C. W. Strandes Legatfond.

Baggrund

1977  Cand.jur. Københavns Universitet.

1994  Møderet for Højesteret

Ansættelser og hverv

1977 – 1985
Justitsministeriet

1985 – 1996
Advokat

1996 – 2001
Vicestatsadvokat

2001 –
Advokat

2002 – 2014
Advokatmedhjælper hos Statsadvokaten for København m.fl.

2004 –
Fast advokat for Københavns Retshjælp

2006 –
Næstformand i foreningen Liv og Død.

Andet fagligt

1994 –
Undervist i Familie- og Arveret samt Skilsmisseret på Københavns Universitet. Fra 2004 som ekstern lektor.

2002 –
Medlem af Dansk Selskab for Boligret.

2006 –
Medlem af Danske Familieadvokater.

2008 –
Censor for Advokatsamfundet ved advokatuddannelsens retssags prøve

2010 –
Medlem af Danske Advokater. Medlem af Københavns Advokatforening.

2014 –
Censor ved jurauddannelsen i Danmark, særlig tilknyttet Syddansk Universitet