d
Follow us

Samlivsophør

Uanset om man er gift eller samlevende, vil en beslutning om at gå fra hinanden indebære behov for stillingtagen til en række forhold af væsentlig betydning for begge parters fremtid.  Hvis der er børn involveret, er det særlig vanskeligt.

Vi tilbyder rådgivning i forbindelse med samlivsophør, separation og skilsmisse, herunder spørgsmål om samvær, bopæl og forældremyndighed samt deling af formuen.

 

Børn

I en familie i opløsning stilles der store krav til forældrene om at kunne adskille børnenes og egne behov.  Barnets behov skal være udgangspunktet for, hvordan forældrene indretter sig efter bruddet.

Vi tilbyder rådgivning om samvær, bopæl og forældremyndighed med udgangspunkt i barnets perspektiv.

 

Tvangsfjernelsessager

En tvangsmæssig anbringelse af et barn er en af de mest indgribende foranstaltninger, en familie kan blive udsat for.  Derfor har både forældre og børn over 12 år adgang til at få gratis advokathjælp, hvis kommunen overvejer en tvangsfjernelse.

Vi har ekspertise på tvangsfjernelsesområdet og yder bistand til både børn og forældre under myndighedernes behandling af sagen for at sikre, at familiernes interesser bliver varetaget på bedste vis gennem hele processen.

 

Ægtepagt

Når man beslutter at blive gift, kan der være behov for, at man tager stilling til en række væsentlige økonomiske spørgsmål for at sikre, at begge parter er stillet fornuftigt, når den ene ægtefælle dør eller i til fælde af skilsmisse.  Man skal bl.a. være opmærksom på, at det kræver en ægtepagt, hvis man ønsker at være fælles om pensionsopsparinger, uanset om pengene er opsparet under ægteskabet.

Vi tilbyder rådgivning om behovet for ægtepagt og hjælper gerne til med at få taget den ofte vanskelige snak om, hvad man hver især forventer i tilfælde af død eller skilsmisse, i god tid inden situationen bliver aktuel.

Testamente

Hvis du ikke har skrevet et testamente, bestemmer arveloven, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Har du et bestemt ønske om, hvordan arven efter dig skal fordeles, kan vi rådgive dig om mulighederne, herunder om arven skal være særeje for dine arvinger.

I langt de fleste tilfælde kan vi oprette et testamente, der passer præcist til dine forhold og dine ønsker.

 

 

Dødsbobehandling

Når en person dør, skal boet efter den afdøde skiftes, altså gøres op.

Vi tilbyder rådgivning om spørgsmål knyttet til skifte af dødsboer, herunder rådgivning om de forskellige måder at skifte på, herunder boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo, privat skifte, forenklet privat skifte og bobestyrerbehandling.

Vi påtager os også selve behandlingen af boet til en fast pris.  Prisen afhænger af aktivernes størrelse, sagens karakter og arbejdets omfang.

Kontakt os

Kontakt os gerne med spørgsmål eller problemstillinger ang. Familie og Arv via denne formular eller ring på 33327101.