d
Follow us

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond – uddelinger i 2023

Bestyrelsen for Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond har valgt i 2023 at uddele følgende legater:

 

Magne Sloth Langhave
kr.   9.100,00

Malou da Cunha Bang
kr.   9.100,00

Håb i Psykiatrien
kr.  13.000,00

Fonden for Socialt Ansvar/Natteravnene
kr.  13.000,00

Aflastningstjenesten K.F.U.M., Cafe Paraplyen
kr. 6.500,00

Københavns retshjælps Støtteforening
kr. 20.000,00

Foreningen Oasis
kr. 20.000,00

Morgencafe for Hjemløse
kr.  20.000,00

Brugernes Førerhundeordning
kr.  13.000,00

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v/Stig Lynghøj Nielsen

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond støtter:

56 % af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Studierejser/anden uddannelse:
  Lovende (fortrinsvis yngre) skuespillere, fortrinsvis ved Det Kongelige Teater. (For Det Kgl. Teaters vedkommende er det teaterchefen, der foretager indstilling).
 • Studierejser/anden uddannelse:
  Kunstnere inden for opera/ballet, fortrinsvis ved Det Kongelige Teater. (For Det Kgl. Teaters vedkommende er det teaterchefen, der foretager indstilling).
 • Studierejser/anden uddannelse:
  Yngre, talentfulde kunstnere, malere og billedhuggere. (Akademirådet foretager indstilling).
 • Blinde: (Gennem foreninger)
  Blinde og disses selvvirksomhed.
 • Ulykkeligt stillede kvinder, børn og unge: (Gennem foreninger)
  Ulykkeligt stillede kvinder, mødre, børn og unge samt bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • K.F.U.M.:
  Fremme af foreningen K.F.U.M.’s virksomhed.

44 % af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Nationalt virke:
  Foreninger/institutioner, der virker i nationalt (ikke partipolitisk) øjemed eller til fredning af nationalt eller historisk betydningsfulde steder eller mindesmærker.
 • Sygdom/sygepleje:
  – Foreninger/institutioner, der virker til bekæmpelse af kønssygdomme.
  – Foreninger/institutioner i København, på Frederiksberg eller i Sønderjylland, hvis formål omfatter sygepleje, børneopdragelse samt støtte og lindring af alderdoms-svaghed.
 • Folkeoplysning, kunst, musik m.m.:
  Foreninger/institutioner, der virker til fremme af folkeoplysning, herunder aktiviteter inden for kunst, musik og sang, skoleelevers udvikling samt til støtte af husflid, ha-vebrug og biavl.
 • Sociale ydelser:
  – Foreninger/institutioner, der virker til forbedring af mindrebemidledes kår.
  – Trængende danske sønderjyder, navnlig enker og børn.
  – Ældre, trængende danske kunstnere, der har virket inden for teater, opera eller ballet.

Fonden støtter ikke:

 • projekter/arrangementer, der afvikles før ansøgningsfristen den 1. juli i ansøgningsåret (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • udlandsophold og projekter i udlandet.
 • koncerter m.m.

SÅDAN ANSØGER MAN

 • Ansøgningsskema skal bruges og kan downloades herunder.
 • Ansøgninger sendt pr. mail tages ikke i betragtning.
 • Ansøgningsfristen er 1. juli.
 • Ansøgningerne behandles én gang årligt ved et bestyrelsesmøde, der normalt afholdes i august.
 • Uddelingerne foretages så vidt muligt på stifterens fødselsdag den 27. september og efter forudgående brev til legatmodtagerne.
 • Legatmodtagernes navne offentliggøres på denne hjemmeside den 27. september.
 • Ansøgere, der ikke er kommet i betragtning, orienteres ikke.

Ansøgninger sendes til:

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Frederiksdalsvej 70 3.
2830 Virum

Bestyrelse og administration

 

Bestyrelse

Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Alice Henius
Michael Forster

 

Administration

Advokatfirmaet Lynghøj
Frederiksdalsvej 70 3.
2830 Virum

Kontakt

Advokat Stig Lynghøj Nielsen

Frederiksdalsvej 70 3.
2830 Virum

Tlf.:+45 33 32 71 01