d
Follow us

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond – uddelinger i 2022

Bestyrelsen for Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond har valgt i 2022 at uddele følgende legater:

 

Skuespiller Sofie Topp-Duus
kr.  10.500,00

Operasanger Frederik Bjellsäter
kr.  10.500,00

Billedkunstner Hartmut Stockter
kr.  10.500,00

Brugernes Førerhunde Ordning
kr.  15.000,00

Håb i Psykiatrien
kr.  20.000,00

Fonden for Socialt Ansvar/Natteravnene
kr. 10.000,00

Aflastningstjenesten K.F.U.M – Cafe Finns Paraply
kr.    7.500,00

Københavns Retshjælps Støtteforening
kr.  20.000,00

Valby Værested
kr.  15.000,00

Morgencafe for Hjemløse
kr.  15.000,00

Dansk Skoleskak
kr.  20.000,00

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v/Stig Lynghøj Nielsen

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond støtter:

56 % af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Studierejser/anden uddannelse:
  Lovende (fortrinsvis yngre) skuespillere, fortrinsvis ved Det Kongelige Teater. (For Det Kgl. Teaters vedkommende er det teaterchefen, der foretager indstilling).
 • Studierejser/anden uddannelse:
  Kunstnere inden for opera/ballet, fortrinsvis ved Det Kongelige Teater. (For Det Kgl. Teaters vedkommende er det teaterchefen, der foretager indstilling).
 • Studierejser/anden uddannelse:
  Yngre, talentfulde kunstnere, malere og billedhuggere. (Akademirådet foretager indstilling).
 • Blinde: (Gennem foreninger)
  Blinde og disses selvvirksomhed.
 • Ulykkeligt stillede kvinder, børn og unge: (Gennem foreninger)
  Ulykkeligt stillede kvinder, mødre, børn og unge samt bekæmpelse af ungdomskriminalitet.
 • K.F.U.M.:
  Fremme af foreningen K.F.U.M.’s virksomhed.

44 % af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Nationalt virke:
  Foreninger/institutioner, der virker i nationalt (ikke partipolitisk) øjemed eller til fredning af nationalt eller historisk betydningsfulde steder eller mindesmærker.
 • Sygdom/sygepleje:
  – Foreninger/institutioner, der virker til bekæmpelse af kønssygdomme.
  – Foreninger/institutioner i København, på Frederiksberg eller i Sønderjylland, hvis formål omfatter sygepleje, børneopdragelse samt støtte og lindring af alderdoms-svaghed.
 • Folkeoplysning, kunst, musik m.m.:
  Foreninger/institutioner, der virker til fremme af folkeoplysning, herunder aktiviteter inden for kunst, musik og sang, skoleelevers udvikling samt til støtte af husflid, ha-vebrug og biavl.
 • Sociale ydelser:
  – Foreninger/institutioner, der virker til forbedring af mindrebemidledes kår.
  – Trængende danske sønderjyder, navnlig enker og børn.
  – Ældre, trængende danske kunstnere, der har virket inden for teater, opera eller ballet.

Fonden støtter ikke:

 • projekter/arrangementer, der afvikles før ansøgningsfristen den 1. juli i ansøgningsåret (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • udlandsophold og projekter i udlandet.
 • koncerter m.m.

SÅDAN ANSØGER MAN

 • Ansøgningsskema skal bruges og kan downloades herunder.
 • Ansøgninger sendt pr. mail tages ikke i betragtning.
 • Ansøgningsfristen er 1. juli.
 • Ansøgningerne behandles én gang årligt ved et bestyrelsesmøde, der normalt afholdes i august.
 • Uddelingerne foretages så vidt muligt på stifterens fødselsdag den 27. september og efter forudgående brev til legatmodtagerne.
 • Legatmodtagernes navne offentliggøres på denne hjemmeside den 27. september.
 • Ansøgere, der ikke er kommet i betragtning, orienteres ikke.

Ansøgninger sendes til:

Antikvar Carl Julius Petersens Hjælpefond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Brolæggerstræde 6
1211 København K

Bestyrelse og administration

 

Bestyrelse

Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Alice Henius
Michael Forster

 

Administration

Advokatfirmaet Lynghøj
Brolæggerstræde 6
1211 København K

Kontakt

Advokat Stig Lynghøj Nielsen

Brolæggerstræde 6
1211 København K

Tlf.:+45 33 32 71 01