d
Follow us

C. W. Strandes Legatfond – uddelinger i 2023

Bestyrelsen for C. W. Strandes Legatfond har valgt i 2023 at uddele følgende legater:

Mødrehjælpen
kr.   6.500,00

Monica Tønning
kr.   6.500,00

Oliver Bertelsen
kr.   6.500,00

Børnehuset ved Damhussøen
kr.  10.000,00

Foreningen for integreret dans i Danmark
kr.  10.000,00

Fonden Ung Krisecenter
kr.  10.000,00

Simon Duus
kr.    6.500,00

Københavns Retshjælp Støtteforening
kr.  20.000,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v/Stig Lynghøj Nielsen

C.W. Strandes Legatfond støtter:

25% af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Institutioner og foreninger, der virker i nationalt øjemed.
 • Rekreation, opmuntring eller videreuddannelse:
  Kunstnere (skuespil, opera og ballet) ved Det Kongelige Teater. (Det Kgl. Teater foretager indstilling).
 • Opmuntring eller videreuddannelse:
  Skuespillere ved de københavnske privatteatre. (Privatteatrene foretager indstilling).
 • Videreuddannelse i musik og sang:
  Elever ved konservatorier og højere musikskoler. (Musikkonservatorier foretager indstilling).
 • Handelsuddannelse:
  FUHU foretager indstilling af unge handelsmænd og -kvinder, navnlig til ophold i udlandet med henblik på videreuddannelse.

 

40% af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Erhvervshæmmede og børnehaver:
  Foreninger/institutioner i det storkøbenhavnske område der virker for støtte til erhvervshæmmede af begge køn samt til driften af private børnehaver.
 • Folkeoplysning, sportsudøvelse:
  Til foreninger og institutioner, der virker for udvidet folkeoplysning, fremme af befolkningens sundhed samt sportsudøvelse og andre rekreative aktiviteter.
 • Elever og lærlinge:
  Foreninger eller institutioner, der støtter elever og lærlinge i deres videre uddannelse.

 

35% af uddelingerne er sociale legater:
(små beløb – uddeles i december måned)

Støtte til enkeltpersoner ikke under 45 år med fast ophold her i landet, navnlig personer der tidligere har levet under bedre vilkår.

Fonden støtter ikke:

 • projekter/arrangementer, der afvikles før ansøgningsfristen den 1. juli i ansøgningsåret (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • udlandsophold (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • koncerter m.m.

Sådan ansøger man

 • Ansøgningsskema skal bruges og kan downloades herunder.
 • Ansøgninger sendt pr. mail tages ikke i betragtning.
 • Ansøgningsfristen er 1. juli.
 • Ansøgningerne behandles én gang årligt ved et bestyrelsesmøde, der normalt afholdes i juli/august.
 • Uddelingerne foretages normalt i august/september og december efter forudgående brev til legatmodtagerne.
 • Legatmodtagernes navne offentliggøres på denne hjemmeside den 27. september.
 • Ansøgere, der ikke er kommet i betragtning, orienteres ikke.

Ansøgninger sendes til:

C.W. Strandes Legatfond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Frederiksdalsvej 70 3.
2830 Virum

Bestyrelse og administration

 

Bestyrelse

Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Annette Allerup

 

Administration

Advokatfirmaet Lynghøj
Frederiksdalsvej 70 3.
2830 Virum

Kontakt

Advokat Stig Lynghøj Nielsen

Frederiksdalsvej 70 3.
2830 Virum

Tlf.:+45 33 32 71 01