d
Follow us

C. W. Strandes Legatfond – uddelinger i 2022

Bestyrelsen for C. W. Strandes Legatfond har valgt i 2022 at uddele følgende legater:

Mødrehjælpen – Den rullende Kagemand
kr.  5.500,00

Camilla Ruelykke Holst
kr.  5.500,00

Johanne Kirstine Nørregård-Nielsen
kr.  5.500,00

Peter Munch Johansen
kr.  5.500,00

Den Private institution Femstjernen
kr.  9.000,00

Foreningen B3B Basket
kr. 10.000,00

Københavns Retshjælps Støtteforening
kr.  25.000,00

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
v/Stig Lynghøj Nielsen

C.W. Strandes Legatfond støtter:

25% af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Institutioner og foreninger, der virker i nationalt øjemed.
 • Rekreation, opmuntring eller videreuddannelse:
  Kunstnere (skuespil, opera og ballet) ved Det Kongelige Teater. (Det Kgl. Teater foretager indstilling).
 • Opmuntring eller videreuddannelse:
  Skuespillere ved de københavnske privatteatre. (Privatteatrene foretager indstilling).
 • Videreuddannelse i musik og sang:
  Elever ved konservatorier og højere musikskoler. (Musikkonservatorier foretager indstilling).
 • Handelsuddannelse:
  FUHU foretager indstilling af unge handelsmænd og -kvinder, navnlig til ophold i udlandet med henblik på videreuddannelse.

 

40% af uddelingerne skal anvendes til følgende formål:

 • Erhvervshæmmede og børnehaver:
  Foreninger/institutioner i det storkøbenhavnske område der virker for støtte til erhvervshæmmede af begge køn samt til driften af private børnehaver.
 • Folkeoplysning, sportsudøvelse:
  Til foreninger og institutioner, der virker for udvidet folkeoplysning, fremme af befolkningens sundhed samt sportsudøvelse og andre rekreative aktiviteter.
 • Elever og lærlinge:
  Foreninger eller institutioner, der støtter elever og lærlinge i deres videre uddannelse.

 

35% af uddelingerne er sociale legater:
(små beløb – uddeles i december måned)

Støtte til enkeltpersoner ikke under 45 år med fast ophold her i landet, navnlig personer der tidligere har levet under bedre vilkår.

Fonden støtter ikke:

 • projekter/arrangementer, der afvikles før ansøgningsfristen den 1. juli i ansøgningsåret (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • udlandsophold (bortset fra påbegyndt uddannelse).
 • koncerter m.m.

Sådan ansøger man

 • Ansøgningsskema skal bruges og kan downloades herunder.
 • Ansøgninger sendt pr. mail tages ikke i betragtning.
 • Ansøgningsfristen er 1. juli.
 • Ansøgningerne behandles én gang årligt ved et bestyrelsesmøde, der normalt afholdes i juli/august.
 • Uddelingerne foretages normalt i august/september og december efter forudgående brev til legatmodtagerne.
 • Legatmodtagernes navne offentliggøres på denne hjemmeside den 27. september.
 • Ansøgere, der ikke er kommet i betragtning, orienteres ikke.

Ansøgninger sendes til:

C.W. Strandes Legatfond
Att.: Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Brolæggerstræde 6
1211 København K

Bestyrelse og administration

 

Bestyrelse

Advokat Stig Lynghøj Nielsen
Annette Allerup

 

Administration

Advokatfirmaet Lynghøj
Brolæggerstræde 6
1211 København K

Kontakt

Advokat Stig Lynghøj Nielsen

Brolæggerstræde 6
1211 København K

Tlf.:+45 33 32 71 01