d
Follow us

Arbejde og ansættelse

Advokatfirmaet Lynghøj beskæftiger sig med arbejds- og ansættelsesret, herunder spørgsmål bl.a. vedrørende:

  • Ansættelsesbevis
  • Feriepenge
  • Opsigelse og ansættelse af medarbejdere
  • Ansættelsesbevis

Et mangelfuldt ansættelsesbevis vil være i strid med lovgivningen og vil i sidste ende kunne betyde, at arbejdsgiveren skal betale en godtgørelse til arbejdstageren.

Advokatfirmaet Lynghøj fører især sager for arbejdstager om godtgørelse for manglende eller mangelfuldt ansættelsesbevis.

 

Ferielov

Ferieloven regulerer medarbejderens ret til ferie og ferie med løn.

Advokatfirmaet Lynghøj rådgiver i alle spørgsmål indenfor ferieloven.

 

Opsigelse og bortvisning

Når et ansættelsesforhold ensidigt skal ophøre, kan det enten ske ved

  • Opsigelse eller
  • Bortvisning

Opsigelsen skal ske i overensstemmelse med det aftalte opsigelsesvarsel og eventuelle opsigelsesvarsler i lovgivningen.

For at bortvise en medarbejder kræver dette, at medarbejderen væsentligt har misligholdt sit ansættelsesforhold, hvilket beror på en konkret vurdering.

Bortvisningen betyder, at arbejdsgiveren øjeblikkeligt hæver ansættelsesforholdet, og derved straks stopper med lønudbetalingen.

Advokatfirmaet Lynghøj rådgiver i forbindelse med opsigelse og bortvisningssager. Endvidere fører firmaet retssager for især arbejdstager om disse spørgsmål samt om manglende udbetaling af løn i opsigelsesperioden og udbetaling af godtgørelse for usaglig opsigelse.

Kontakt os

Kontakt os gerne med spørgsmål eller problemstillinger ang. Arbejde og ansættelse via denne formular eller ring på 33327101.